Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

Tylko pierwszych 10 -12 osób może wziąć udział w 2 -u dniowych poradach kulinarnych

Spotkanie w dniach  28 – 29 października 2015 roku  w ramach działań towarzyszących   Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przewidywana grupa:  10 – 12  osób.    Program: 1 dzień -Część teoretyczna - rozmowa z dietetykiem 2...

Urząd Pracy w Lęborku

Urzęd Pracy w Lęborku prowadzi nabór na kursy i szkolenia zawodowe, kasjer, opiekunka z językiem niemieckim, pracownik ds. kadr, ślusarz, prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona - www.pup.lebork.pl    Na w/w stronie znajdują się również oferty pracy   

Uwaga zmiany od stycznia 2016

Podstawowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyznanego od dnia 01.01.2016 r. wynosić będzie 180 dni. Natomiast 365 dni jedynie dla bezrobotnych: 1)      powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub 2)      którzy mają na utrzymaniu co najmniej...

Przypominamy

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku można uzyskać pomoc w postaci bezpłatnego poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie. Powyższa pomoc obejmuje poradnictwo następujących specjalistów: prawnika, psychologa,  terapeuty uzależnień oraz...

UWAGA!

Osoby stosujące przemoc mają możliwość skorzystania z programu „Korekcyjno –edukacyjnego dla osób stosujących przemoc”. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 8.10.2015 o godzinie 16:30 (czwartek) w Sali  szkoleniowej przy Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5 Można również zgłaszać się do pracownika socjalnego,...

STOP Przemocy w rodzinie!

STOP Przemocy w rodzinie!Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania realizowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą i mogą poświęcić swój czas innym. Potrzebne są osoby, które udzielałyby pomocy dzieciom i młodzieży w nauce.  Chętnych zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej do pokoju nr 11 do Pani Haliny Gruchała. Postaramy się zapewnić dogodne pod względem zamieszkania miejsce udzielanych...
c) 2011-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 149 577/275/13/5
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem